08 września 2017

Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje The Dust

Zarząd The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji, po cenie 12 zł – równiej cenie maksymalnej. Wartość całej Oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł. Jednocześnie Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect.

Oferta publiczna obejmowała 220.000 akcji, z czego 145.000 stanowiły akcje nowej emisji serii C, a kolejne 75.000 to istniejące akcje serii B. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 133.800 akcji, natomiast w transzy Dużych Inwestorów przydzielono 86.200 akcji. Jednocześnie The Dust rozpoczyna działania związane z rejestracją akcji oraz wprowadzeniem ich na rynek NewConnect. Oferującym akcje był Polski Dom Maklerski.

Komunikat prasowy

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą