11 stycznia 2018

Warunkowa rejestracja akcji serii B i C spółki THE DUST S.A.

W dniu 9 stycznia 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 26/2018 postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 735.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki The Dust S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLTHDST00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.


Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Link do uchwały

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą