09 lutego 2018

Debiut obligacji Statimy serii B na Catalyst w poniedziałek

Obligacje Statimy serii B zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 528 obligacji na okaziciela serii B spółki Statima, o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą