12 kwietnia 2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki The Dust

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył 16 kwietnia br . (poniedziałek) jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki The Dust.

Do obrotu wejdzie 735 000 akcji serii B i 145 000 akcji serii C spółki. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "THEDUST" i oznaczeniem "THD".

We wrześniu 2017 r. The Dust dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji po cenie maksymalnej 12 zł. Wartość całej oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Środki pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na ekspansję na rynku gier F2P oraz międzynarodowy rozwój segmentu gier reklamowych.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą