30 maja 2018

Zbliża się debiut spółki 7Levels na NewConnect

Zarząd GPW w Warszawie podjął 29 maja 2018 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki 7LEVELS.

1)    164.999 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A,
2)    25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii C.

Uchwała nr 542/2018

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą