05 czerwca 2018

PDM Research: Strategia miesięczna (czerwiec)

Negatywny trend na polskim rynku akcji, zapoczątkowany w styczniu, trwa w najlepsze. W ostatnim miesiącu indeks szerokiego rynku oddał kolejne 4.4%, będąc tym razem pod silnym negatywnym wpływem spółek z indeksu WIG20, które straciły 5.8% (a licząc w USD nawet 9.3%).

Światowe rynki pozostają w niepewności, na którą największy wpływ mają problemy płynnościowe Argentyny, zawirowania wokół ukonstytuowania się eurosceptycznego rządu we Włoszech (i rosnące rentowności włoskich papierów dłużnych), napięcia na liniach USA-Iran (mające wpływ na ceny ropy) oraz USA-Korea Płn. (implikujące niższy poziom światowego bezpieczeństwa w kontekście militarnym). Z kolei gospodarka amerykańska, najprawdopodobniej będzie musiała zmierzyć się w najbliższym miesiącu z kolejną już podwyżką stóp procentowych. Rosnące rentowności amerykańskiego długu zwiększają ryzyko odpływu kapitału z rynków wschodzących (co materializuje się ostatnimi czasy w postaci aprecjacji USD).

W Polsce głównymi problemami wydają się być braki w obszarze wykwalifikowanej siły roboczej oraz rosnące koszty wynagrodzeń (kwestia możliwości ich przełożenia na wysokość kolejnych kontraktów), a także zastój w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych. Stąd obawy inwestorów odnośnie przyszłych rentowności polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW. Ostatnie miesiące pokazują ponadto istotne odpływy z funduszy inwestycyjnych. Tylko w kwietniu saldo wpłat i wypłat do funduszy akcyjnych wyniosło minus PLN 430m. Wciąż widoczne jest przywiązanie inwestorów do bezpiecznych klas aktywów, co objawia się wzrostami cen nieruchomości mieszkaniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem miesięcznym:

Strategia miesięczna - czerwiec 2018 r.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą