27 czerwca 2018

Polskie Inwestycje Technologiczne ASI dofinansuje spółkę portfelową - aneks do memorandum

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., jedna z trzech pierwszych spółek w Polsce wpisanych do prowadzonego przez KNF rejestru wewnętrznie zarządzających ASI, poinformowała w aneksie do memorandum informacyjnego o dokapitalizowaniu w kwocie 1 mln zł spółki F1 Pharma, która wchodzi w skład portfela inwestycyjnego emitenta.
W związku z powyższym zdarzeniem, mając na uwadze regulacje prawne, zapisy na akcje Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna zostały przedłużone do 5 lipca. Przydział akcji natomiast odbędzie się 10 lipca.

Komunikat prasowy

Aneks nr 1 do memorandum

Osoby, które złożyły zapis na akcje serii C przed publikacją aneksu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji aneksu, tj. do 29 czerwca 2018 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w memorandum Informacyjnym na akcje zwykłe na okaziciela serii C.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą