29 czerwca 2018

Oświadczenie

Zarząd Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w związku z prowadzonym postępowaniem wobec Prezesa Zarządu oświadcza, że postępowanie to nie dotyczy działalności Polskiego Domu Maklerskiego S.A..

Prowadzone postępowanie nie wpływa na bieżącą działalność Polskiego Domu Maklerskiego S.A. i obsługę Klientów, które prowadzone są bez zakłóceń.

Polski Dom Maklerski S.A. jest licencjonowanym podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, działa w sposób transparentny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawie GetBack S.A. ściśle współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z wszystkimi zaangażowanymi instytucjami. Podkreślamy również, że wbrew doniesieniom medialnym, umowy zawierane i realizowane przez Polski Dom Maklerski S.A, były zgodne z przepisami prawa i nie miały charakteru pozornego.

Mając na względzie zaistniałą sytuację, Zarząd Polskiego Dom Maklerskiego S.A wierzy, że sprawa zostanie wyjaśniona w toku dalszego postępowania.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą