31 lipca 2018

PDM Research: TIM (kupuj), Grodno (trzymaj)

Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do sektora dystrybucji elektrotechniki w średnim terminie dostrzegając jednocześnie długoterminowe zagrożenia, które naszym zdaniem są w znacznej części uwzględnione w wycenach.

Na wspomniany optymizm w średnim terminie pozwala przede wszystkim wysoka dynamika produkcji budowlano-montażowej, która w czerwcu wzrosła 24.7% r/r kontynuując pozytywny trend obserwowany w całym 2018 r.

Nie bez znaczenia pozostają rekordowe odczyty PKB, świetna kondycja branży deweloperskiej i oczekiwane ożywienie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Wobec dużego rozdrobnienia na rynku dostrzegamy konieczność jego dalszej konsolidacji.

Oczekujemy, że dotąd aktywne na rynku konsolidacji Grodno przejmie kolejny podmiot w okolicach IVQ’18, a sama transakcja zostanie sfinansowana nową emisją akcji (prospekt w toku akceptacji). Ogłoszony przez TIM przegląd opcji strategicznych nie wskazuje równoznacznie na plany Zarządu, jednak biorąc pod uwagę stabilną pozycje gotówkową i śladowy poziom zadłużenia bankowego sądzimy, że Spółka może przystąpić do procesu konsolidacji. Na potrzeby wyceny zakładamy, że zapowiedziana przez Grodno transakcja przejęcia przedsiębiorstwa z branży elektro dojdzie do skutku w IVQ’18. W odniesieniu do TIM-u zakładamy jedynie organiczny wzrost przedsiębiorstwa.  

Ze względu na długoterminowe ryzyko odwrócenia koniunktury obniżamy cenę docelową TIMu do PLN 12.16, nadal rekomendując kupuj i Grodna do PLN 9.67 podtrzymując tym samym rekomendację trzymaj.

Kliknij, aby pobrać raport

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą