PAPIERY DŁUŻNE - OBLIGACJE

OFERTA DLA EMITENTÓW

Polski Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w realizacjach projektów pozyskiwania kapitału poprzez emisje publiczne i niepubliczne obligacji korporacyjnych. Oferuje kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu tego typu finansowania, wraz z doradztwem przy wprowadzeniu wyemitowanych papierów do obrotu na rynku Catalyst.

 

 

Kompleksowa oferta zawiera:

  • Analizę zdolności Spółki do spłaty zadłużenia
  • Opracowanie harmonogramu emisji obligacji
  • Analizę możliwości zabezpieczeń obligacji
  • Ustalenie parametrów emisji
  • Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego
  • Przygotowanie materiałów dla inwestorów
  • Identyfikację potencjalnych inwestorów
  • Organizację procesu oferowania obligacji
  • Doradztwo w zakresie działań związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu na Catalyst
  • Bieżące doradztwo w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych

 

 

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

IDM

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą