OBLIGACJE KORPORACYJNE

OFERTA DLA INWESTORÓW

Polski Dom Maklerski S.A. wyspecjalizowany jest w projektach emisji obligacji korporacyjnych, które stanowią atrakcyjny instrument inwestycyjny. Obligacje przedsiębiorstw obecnie wypełniają lukę między lokatami a akcjami, zdobywając coraz większą popularność wśród inwestorów.

 

 

PRZEWAGI INWESTOWANIA W OBLIGACJE KORPORACYJNE:

  • dużo wyższa rentowność w porównaniu z oprocentowaniem depozytów bankowych
  • niższe ryzyko inwestycyjne dzięki mniejszej zmienności cen w porównaniu z inwestycjami w akcje 
  • łatwiejsze do prognozowania przychody, które są ustalone w dacie emisji obligacji (odsetki i kapitał), w odróżnieniu od przychodów z akcji (dywidenda i cena akcji)

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

IDM

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą