AKCJE

OFERTA DLA INWESTORÓW

Polski Dom Maklerski S.A. umożliwia inwestowanie w akcje spółek. Nasi klienci mogą uczestniczyć w transakcjach dokonywanych na rynku publicznym (IPO, SPO) lub niepublicznym (Pre-IPO).

PRZEWAGI INWESTOWANIA W AKCJE:

  • najwyższy potencjalny zwrot w porównaniu do innego typu inwestycji np. obligacji czy bonów skarbowych
  • prawo do partycypacji w zyskach – prawo do dywidendy (właściciel akcji jest współwłaścicielem danej spółki)
  • prawo do uczestnictwa w WZA spółki (prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy)
  • prawo do miejsca w organach statutowych emitenta
  • prawo do udziału w masie likwidacyjnej
  • prawo poboru, czyli prawo do zakupu akcji nowej emisji

 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

IDM

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą