INFORMACJE I PORADY

Jak nabyć akcje?


INSTRUKCJA


Jak nabyć akcje?

 

Zapoznać się z dokumentem ofertowym/ memorandum informacyjnym/ prospektem emisyjnym

Wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAPISU, zwracając szczególną uwagę na to, aby wpisać prawidłowy numer rachunku inwestycyjnego i numer konta bankowego

Potwierdzić zapis poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź zapis” w ostatnim etapie wypełniania ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZAPISU

Opłacić zapis, dokonując przelewu na konto Polskiego Domu Maklerskiego S.A.,
tytuł przelewu: Nazwa Spółki, Seria, Imię i Nazwisko

Dostarczyć (pocztą, kurierem bądź osobiście) do Polskiego Domu Maklerskiego S.A.
3 podpisane egzemplarze formularza zapisu do dnia wskazanego w dokumencie ofertowym/ memorandum informacyjnym/ prospekcie emisyjnym

 

WAŻNE:

Zapis jest ważnie złożony w momencie potwierdzenia zapisu w ELEKTRONICZNYM FORMULARZU ZAPISU, zaksięgowania środków na wskazanym w FORMULARZU ZAPISU rachunku bankowym oraz dostarczenia oryginału FORMULARZA ZAPISU w 3 (trzech) egzemplarzach do siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A .

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami prosimy o kontakt pod nr tel. + 48 (22) 629 27 12 lub kontakt@polskidm.com.pl.
 
 

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

IDM

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą