REGULACJE - ARCHIWUM

06-08-2018

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo, informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) w związku z rozwiązaniem umowy agencyjnej, nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - Sebastian Owsianik (MPS Inwestor Sebastian Owsianik).

10-07-2018

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) w związku z rozwiązaniem umowy agencyjnej, nie świadczy usług maklerskich za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - Wojciech Połoczański (BTM Invest Wojciech Połoczański).

25-03-2018

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - Wojciech Połoczański (BTM Invest Wojciech Połoczański), dalej AFI. AFI został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego: nr decyzji DRK-WL.4011.31.2018.

Zakres czynności wykonywanych przez AFI obejmuje:
- przyjmowanie Zapisów na Papiery wartościowe w ramach ofert publicznych i niepublicznych,
- przyjmowanie Zleceń w zakresie Instrumentów finansowych,
- czynności związane z otwarciem Rachunku,
- przyjmowanie od Klientów innych dyspozycji, oświadczeń lub informacji związanych z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. ,
- udostępnianie Klientom materiałów reklamowych PDM dotyczących świadczonych usług przez PDM oraz informowanie klientów o bieżącej ofercie PDM.
AFI świadczy powyższe usługi na podstawie udzielonego przez PDM pełnomocnictwa.

Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. AFI nie jest uprawniony do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

Podstawa prawna: art. 79 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Dane teleadresowe AFI:

Nazwa/Firma AFI: Wojciech Połoczański (BTM INVEST Wojciech Połoczański)
Adres: ul. Łańcucka 1/41, 80-809 Gdańsk
Adres mailowy: w.poloczanski@polskidm.com.pl

Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00 - 17:00

19-03-2018

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - ENTREMISE BROKER SP. Z O.O. (AFI).
AFI został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - DRK/WL/4024/80/18/2017/353/98.

Zakres czynności wykonywanych przez AFI obejmuje:
- przyjmowanie Zapisów na Papiery wartościowe w ramach ofert publicznych i niepublicznych,
- przyjmowanie Zleceń w zakresie Instrumentów finansowych,
- czynności związane z otwarciem Rachunku,
- przyjmowanie od Klientów innych dyspozycji, oświadczeń lub informacji związanych z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.,
- udostępnianie Klientom materiałów reklamowych PDM dotyczących świadczonych usług przez PDM oraz informowanie klientów o bieżącej ofercie PDM. AFI świadczy powyższe usługi na podstawie udzielonego przez PDM pełnomocnictwa.

Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. AFI nie jest uprawniony do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

Podstawa prawna: art. 79 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Dane teleadresowe AFI:

Nazwa/Firma AFI: ENTREMISE BROKER SP. Z O.O.
Siedziba: ul. Ludowa 17 lok U1
Adres mailowy: biuro@entremise.pl
Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00 - 17:00


04-01-2018

"MiFID II"

Z dniem 3 stycznia 2018 r. obowiązuje regulacja określana powszechnie jako "MiFID II", czyli przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz powiązanych z nią aktów delegowanych i implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego (Directive 2014/65/EU of The European Parliament And Of The Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, dalej: ,,MiFID II"). Nowy pakiet regulacyjny zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę MiFID I i ma zapewnić Klientom szerszą ochronę w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz ujednolicić zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku.

MIFID II ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych, banków i instytucji kredytowych w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy MiFID II mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w tym domów maklerskich. MiFID II zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu w celu umożliwienia firmom inwestycyjnym działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID II, takie jak m.in. wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

Polski Dom Maklerski S.A. wprowadził zmiany do regulaminów poszczególnych usług maklerskich świadczonych przez Polski Dom Maklerski S.A. w celu dostosowania regulacji do wymogów MiFID II. Regulaminy w wersji obowiązującej od dnia 3 stycznia 2018 r. są zamieszczone na stronie internetowej PDM pod adresem: www.polskidm.com.pl w zakładce 'Regulacje'.

08-11-2017

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - Sebastian Owsianik MPS Inwestor (AFI).
AFI został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - DRK/WL/4024/74/16/2017/352/98.

Zakres czynności wykonywanych przez AFI obejmuje:
- przyjmowanie Zapisów na Papiery wartościowe w ramach ofert publicznych i niepublicznych,
- przyjmowanie Zleceń w zakresie Instrumentów finansowych,
- czynności związane z otwarciem Rachunku,
- przyjmowanie od Klientów innych dyspozycji, oświadczeń lub informacji związanych z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. ,
- udostępnianie Klientom materiałów reklamowych PDM dotyczących świadczonych usług przez PDM oraz informowanie klientów o bieżącej ofercie PDM.
AFI świadczy powyższe usługi na podstawie udzielonego przez PDM pełnomocnictwa.

Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. AFI nie jest uprawniony do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

Podstawa prawna: art. 79 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Dane teleadresowe AFI:

Nazwa/Firma AFI: Sebastian Owsianik - MPS Inwestor
Siedziba: Poznań, woj. wielkopolskie
Adres: ul. Wybickiego 6/315, 61-529 Poznań
Adres mailowy: sebastian.owsianik@mpsinwestor.pl
Telefon: 504 144 641
Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00 - 17:00

08-11-2017

"Komunikat Nr 2/XI/2017"

Szanowni Państwo,
pod adresem: https://polskidm.com.pl/pliki/Komunikat_Nr 2_08112017.pdf
dostępny jest "Komunikat Nr 2/XI/2017 Członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia zakresu usług świadczonych przez Polski Dom Maklerski S.A. oraz Agentów Polskiego Domu Maklerskiego S.A. "

08-11-2017

"Komunikat Nr 1/XI/2017"

Szanowni Państwo,
pod adresem: https://polskidm.com.pl/pliki/Komunikat_Nr 1_08112017.pdf
dostępny jest "Komunikat Nr 1/XI/2017 Członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dostępności usług świadczonych przez Polski Dom Maklerski S.A. za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępu"

12-09-2017

"AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ"

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Polski Dom Maklerski S.A. (PDM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej - spółki YFin S.A. (AFI).
AFI został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - DRK/WL/4024/72/8/2017/351/98.

Zakres czynności wykonywanych przez AFI obejmuje:
- przyjmowanie i obsługa zapisów na instrumenty finansowe w ofercie niepublicznej i publicznej;
- przyjmowanie od Klientów innych dyspozycji, oświadczeń lub informacji związanych z usługą oferowania instrumentów finansowych,
- udostępnianie Klientom materiałów reklamowych PDM dotyczących świadczonych usług przez PDM oraz informowanie klientów o bieżącej ofercie PDM.
AFI świadczy powyższe usługi na podstawie udzielonego przez PDM pełnomocnictwa.

Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. AFI nie jest uprawniony do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

Podstawa prawna: art. 79 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.)
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Dane teleadresowe AFI:

Nazwa/Firma AFI: YFIN S.A.
Siedziba: Jastrzębie, Mazowieckie
Adres: Graniczna 17A, 05-500 Jastrzębie
Adres mailowy: kontakt@ybanking.com
Telefon: 692 486 539
Godziny otwarcia: dni powszednie 9:00 - 17:00

11-01-2017

"Zmiana Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.na rynku TGE"

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2017r. uległ zmianie Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (Regulamin TGE).
Wprowadzone zmiany są jedynie wynikiem aktualizacji publikatorów aktów prawnych obecnie obowiązujących (ustaw, rozporządzeń) wskazanych w §2 Regulaminu TGE. Wszystkie pozostałe zapisy Regulaminu TGE pozostają bez zmian.
Pełny tekst Regulaminu TGE obowiązującego od 11 stycznia 2017r. dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w zakładce Regulacje/Rynek TGE oraz w siedzibie Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

15-11-2016

"Przywrócenie komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej"

Szanowni Państwo,
informujemy o przywróceniu możliwości składania zleceń RPM za pośrednictwem poczty elektronicznej: trading@polskidm.com.pl.

15-11-2016

"Utrudnienia w składaniu zleceń RPM"

Szanowni Państwo,
informujemy o trudnościach w sposobie przekazywania zleceń oraz dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej: trading@polskidm.com.pl.
Uprzejmie prosimy o składanie zleceń RPM telefonicznie: (22) 250 84 15 i (56) 664 09 31 lub faksem: (56) 664 09 33 i (22) 250 84 16.
Za utrudnienia przepraszamy.

21-09-2016

"Zmiana regulacji Polskiego Domu Maklerskiego S.A."

Szanowni Państwo,
w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez Polski Dom Maklerski S.A. działalności maklerskiej polegającej na nabywaniu lub zbywaniu przez Polski Dom Maklerski S.A. na własny rachunek instrumentów finansowych zmianie uległy następujące regulacje:
- Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.;
- Polityka wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A.;
- Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

04-07-2016

"Zmiana siedziby Polskiego Domu Maklerskiego S.A."

Od dnia 4 lipca br. Polski Dom Maklerski S.A. mieści się przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa - budynek Moniuszki Tower.

28-04-2016

"Zmiana warunków klasyfikacji klientów Rynku Praw Majątkowych w DM Consus"

Zarząd Domu Maklerskiego podjął decyzję o zaostrzeniu kryteriów klasyfikacji obsługi klientów na rynku praw majątkowych prowadzonych na TGE S.A. Zgodnie z powyższą decyzją od dnia 1 maja niniejszej decyzji DM Consus zawiera umowy o świadczenie usług na rynku praw majątkowych z klientami spełniającymi poniższe kryteria:
- podmiot pod nadzorem KNF lub nadzoru innego kraju;
- podmiot jest spółką publiczną w obrocie giełdowym;
- każda instalacja EU ETS, Instalacja OZE (każdy podmiot który generuje certyfikaty (dowolny kolor) lub inny, który wykaże, że transakcje wykonuje jako efekt realizacji odrębnych przepisów).

Jednocześnie DM Consus zdecydował o wypowiedzeniu umów z obecnymi klientami do końca kwietnia 2016r. niespełniającymi ww. kryteriów

25-04-2016

"Zakończenie świadczenia usługi maklerskiej dotyczących finansowych instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji CO2"

Z dniem 31 maja 2016 r. Zarząd Domu Maklerskiego podjął decyzję o zakończeniu świadczenia usługi przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Finansowych Instrumentów Pochodnych, dla których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji CO2.

25-04-2016

"Zakończenie świadczenia usług pośrednictwa na rynkach gazu i energii elektrycznej prowadzonych przez TGE S.A. oraz udostępniania notowań giełdowych TGE S.A."

Z dniem 31 maja 2016 r. Zarząd Domu Maklerskiego podjął decyzję o zakończeniu świadczenia usług udostępniania notowań giełdowych TGE S.A. oraz przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia towarów giełdowych na rynku energii i na rynku gazu prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum